Scarperia

Формуляр за отказ от покупка

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ


До АНДЖИ ШУУС ЕООД
Адрес: гр. София, ул. Аксаков 24А

Онлайн магазин: https://scarperia-shop.com/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

Име на продукта: …………………………………………………………….

Номер на поръчката: …………………………………………………………..

Код на продукта: …………………………………………………………………..

Стоката е поръчана на дата:  ............................................

Стоката е получена на дата:  ...............................................

Име на потребителя: …………………………………………………………………………………………….

Телефон: …………………………………………………………………………

Е-
mail: ……………………………………………………………………………..

Aдрес на потребителя: ……………………………………………………………………

Банкови данни за възстановяване на сумата

Титуляр на сметката: ………………………………………………………………………………..

Банка: ……………………………………………………………………………………………………

IBAN: …………………………………………………………………………………….


……………………………                                                                   …….......................................

           /Дата/                                                                                          /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:
- сключване на договора – при договор за услуги;
- приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.